02/06/2024

Đại Tá - PGS - TS- BS. Cung Bỉnh Trung - Hiện là Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Bệnh Viện Mắt Hồng Sơn. Cùng với đó - Trung Tá. Cung Bỉnh Di là 2 anh em ruột, đều là thương binh từng tham gia 2 cuộc chiến tranh của nhân dân Việt Nam - Chiến dịch Điện Biên Phủ và Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước!

02/06/2024

Đại Tá - PGS - TS- BS. Cung Bỉnh Trung - Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Bệnh Viện Mắt Hồng Sơn là khách mời danh dự đã tự sự lại những giây phút khi Ông tham chiến dịch Điện Biên Phủ, qua đó chúng ta thấy được khí thế hào hùng của chiến thắng Điện Biên...